ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ

60 ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΥΜ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/01/2020

 

Μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου δέχεται αιτήσεις η Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών – Τμήμα Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών για τη χορήγηση 60 πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ, έτους 2020 (βλ. και ΑΔΑ: Ψ75Χ465ΧΘΞ-ΤΟΤ για προϋποθέσεις, μόρια και αιτήσεις).

Οι άδειες αυτές αφορούν σε οδικούς μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και φέτος τη λαμβάνουν μόνο οι μεταφορείς που χρησιμοποιούν για διεθνείς μεταφορές φορτηγά αυτοκίνητα τεχνολογίας EURO IV και άνω.

Η χορήγηση των αδειών θα γίνει με βάση τον πίνακα δικαιούχων που θα καταρτιστεί, με σειρά προτεραιότητας αφού ληφθεί υπόψη η δυναμικότητα των επιχειρήσεων (αριθμός των αυτοκινήτων που κατέχει κάθε επιχείρηση), η αποτελεσματικότητα στη χρήση της χορηγηθείσας άδειας ΕΔΥΜ κατά το προηγούμενο έτος και η προστασία του περιβάλλοντος (κατηγορία των φορτηγών EURO IV, V, EEV, VI).

Σημειώνεται ότι οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 1 έως και 16 δεν έχουν κανένα εδαφικό περιορισμό ως προς τη χρήση τους –όμως για τις άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 και αναφορικά με τη χρήση τους στο έδαφος της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Ιταλίας, ισχύουν εδαφικοί περιορισμοί, ως εξής:

ΡΩΣΙΑ: Οι άδειες ΕΔΥΜ με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ούτε για διέλευση από τη Ρωσία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για διενέργεια μεταφοράς από/προς τη Ρωσία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας - Ρωσίας και η διέλευση τράνζιτ από τη Ρωσία καλύπτονται από την ανταλλασσόμενη ποσόστωση βάσει της Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών Ελλάδας – Ρωσίας.

ΑΥΣΤΡΙΑ: Ομοίως, οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διέλευση από την Αυστρία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για τη διενέργεια μεταφορών από/προς Αυστρία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας – Αυστρίας και η διέλευση τράνζιτ από την Αυστρία καλύπτονται από την χρήση κοινοτικής άδειας.

ΙΤΑΛΙΑ: Τέλος, οι άδειες με αύξοντα αριθμό 59 και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διέλευση από την Ιταλία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για τη διενέργεια μεταφορών από/προς Ιταλία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας – Ιταλίας και η διέλευση τράνζιτ από την Ιταλία καλύπτονται από την χρήση κοινοτικής άδειας.

Το υπουργείο Μεταφορών τονίζει ότι δεδομένου του πολύ περιορισμένου αριθμού έγκυρων για Ρωσία και Αυστρία αδειών ΕΔΥΜ, οι μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία για όλα τα είδη μεταφορών και στην Αυστρία, εκτελώντας τριγωνικές μεταφορές, πρέπει να το δηλώσουν στην αίτησή τους, έτσι ώστε να γίνει βέλτιστη χρήση των σχετικών αδειών.

Για να μην μένουν αναξιοποίητες άδειες, όσοι μεταφορείς που βρίσκονται στις πρώτες δεκαέξι θέσεις του πίνακα κατάταξης έλαβαν και το 2019 άδεια ΕΔΥΜ χωρίς περιορισμό, αλλά από το βιβλίο διαδρομών του έτους δεν προκύπτει αντίστοιχη μεταφορική δραστηριότητα, δηλαδή διενέργεια οποιουδήποτε είδους μεταφοράς από/προς Ρωσία ή διενέργεια τριγωνικών μεταφορών από/προς Αυστρία, τότε θα τίθενται εκτός των δεκαέξι πρώτων θέσεων της κατάταξης και θα καταλάβουν μία από τις επόμενες θέσεις (17, 18 κ.οκ.).  Η θέση τους στην πρώτη 16άδα θα παραχωρείται σε μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες χώρες, εφ’ όσον αυτοί προσκομίσουν με την αίτησή τους τελωνειακά έγγραφα που να το αποδεικνύουν (π.χ. δελτίο TIR).

Σημειώστε ότι σε κάθε περίπτωση τα ελλειπή δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του πίνακα κατάταξης.

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ… ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Ηλεκτρικά υπηρεσιακά οχήματα αποκτά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως μέρος των «πράσινων δράσεων» που ανακοίνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο....

ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ

Σε νέα προκήρυξη φαίνεται ότι θα προχωρήσει ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο Θριάσιο Πεδίο, έκτασης 1.450 στρεμμάτων που ανή...

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Το 2019 υπήρξε για τις παραγωγικές επιχειρήσεις ένα κομβικό έτος για τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής, μέσα από την οποία πρέπει να μπουν οι βάσεις για την υπέρβαση της κρίσης που ξεκίνησε πριν απ...

 
Κλείσιμο [X]